KATEGORİLER
Sepetiniz

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Satış Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 461
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL

HEPSİ BURADA - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

TRENDYOL - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

KİTANTİK - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

AMAZON - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ISBN : 978-625-7047-64-7

E-ISBN : 978-625-7047-48-7

Sayfa Sayısı: 164

Yayın Tarihi: Nisan 2021

Dili: Türkçe

Kitap Hakkında:

Birinci Bölüm

EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN TEORİK TEMELLERİ


I. DÜNYA EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ

II. KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE KAPSAMI

III. KÜRESELLEŞMENİN FARKLI BOYUTLARI

1-Küreselleşmenin Yatay Boyutu

2-Küreselleşmenin Dikey Boyutu

IV-KÜRESELLEŞMENİN GÜDÜLERİ

1-Ekonomik Güdüler

2-Politik Güdüler

3-Sosyal Güdüler

V-KÜRESELLEŞMEYİ DOĞURAN VE İVME KAZANDIRAN FAKTÖRLER

1-İçsel Faktörler

A-Ulaşım ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişim

B-Bretton Woods Sistemi’nin Yıkılışı

C-Dünya Ekonomik Krizi

D-Çevresel Sorunlar

E-Euro Piyasaların Oluşumu

F-Uluslararası İşletmelerin ve Uluslararası Bankacılığın Gelişimi

G-Dış Borç Krizi

H-Sosyalist Bloğun Dağılması

2-Dışsal Faktörler

A-ABD ve İngiltere’de Liberal Hükümetlerin İktidara Gelmeleri

B-Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Etkisi

VI-KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL AŞAMALARI

VII-EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN GÖSTERGELERİ

1-Ticaretin Küreselleşmesi

2-Sermayenin Küreselleşmesi

3-Üretimin Küreselleşmesi

4-Emeğin Küreselleşmesi

5-Ekonomik Küreselleşmenin Envanteri

İkinci Bölüm

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Birinci Kısım

KÜRESEL YÖNELİMLİ ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR


I-ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN GELİŞİM SÜRECİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI

II-WTO, IMF VE DÜNYA BANKASI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

1-IMF ve Dünya Bankası Arasında İŞ BİRLİĞİ

2-IMF-WTO Arasında İşbirliği

3-WTO-Dünya Bankası Arasında İşb irliği

III-GELİŞMİŞ ÜLKELERİN WTO, IMF VE DÜNYA BANKASI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİKLERİ

IV-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI KURULUŞ OLARAK WTO (GATT)

1.Uluslararası Ticarette GATT Sistemi

A-GATT’ın Kuruluşu

B-GATT’ın Amaçları

C-GATT’ın İlkeleri

D-İlkelerden İstisnalar

E-GATT Çerçevesinde Yapılan Tarife İndirim Turları

F- Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

II-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞ OLARAK IMF

1-KURULUŞU, AMAÇLARI ve Görevleri

2-Yapısı Ve Yönetimi

3-IMF’İN Finansal Yardım Mekanizmasının İşleyişi

4-IMF’in Sağladığı Finansal Kolaylıklar

III-KÜRESEL YÖNELİMLİ BİR ULUSLARARASI KURULUŞ OLARAK DÜNYA BANKASI

1-Kuruluşu, Üyeleri ve Amaçları

2-Sermayesi, Yapısı ve Yönetimi

3-Finansman Faaliyetleri

B-Kredi Politikasının İlkeleri ve Kredi Politikasının Gelişimi


İkinci Kısım

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ


I-GATT (WTO)’IN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

1-Tarifeler Alanında Yaşanan Gelişmeler

2-Tarife Dışı Engeller (TDE) Alanında Yaşanan Gelişmeler

3-GATT (WTO) VE KÜRESELLEŞME

II-IMF VE DÜNYA BANKASI’NIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

1-IMF ve Dünya Bankası’nın Küreselleşme Politikası: Yapısal Uyum Politikaları

A-Yapısal Uyum Kavramı ve Kapsamı

B-Yapısal Uyum Politikaları’nın Kökenleri ve Altında Yatan Güçler

C-Yapısal Uyum Programlarının Gerçekçiliği

D-Yapısal Uyum Politikalarının Unsurları

E-Uyum Programlarında Koşulluluk

F-Uyum Politikalarının Etki Mekanizması ve Değerlendirmesi

2-IMF ve Dünya Bankasının Küreselleşme Sürecindeki Rolü

A-IMF ve Dünya Bankası’nın Yardımlarının Boyutu

B-Uyum Politikalarının Küreselleşme Sürecine Etkisi

3-Küreselleşme Hızı ve Ekonomik İstikrar


Üçüncü Bölüm

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARIN ROLÜ (1980-1998)


I-WTO (GATT) - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME SÜRECİ

1-WTO (GATT) -Türkiye İlişkileri

2-GATT’LA İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Ekonomi Politikasındaki Gelişmeler

A-İhracat Politikasındaki Gelişmeler

B-İthalat Politikasındaki Gelişmeler

C-Dış Ticaretteki Gelişmeler

3-GATT’IN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ ROLÜ

II-TÜRKİYE’NİN IMF VE DÜNYA BANKASI İLE İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KÜRESELLEŞME ÇABALARI

1-Türkiye ve IMF-Dünya Bankası İlişkileri

2-IMF ve Dünya Bankası İle İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Ekonomi Politikalarındaki Gelişmeler

III-KÜRESEL YÖNELİMLİ ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARLA İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ

1-Ticaretin Küreselleşmesi

2-FİNANSAL KÜRSELLEŞME

3-Küreselleşme Ve Yapısal Uyum Sürecinde Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri

A-Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunları

B-Türkiye’nin Mevcut Ekonomik Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

SONUÇ

KAYNAKLAR

Yorumlar

Yorum Yapınız

Yayınevinin Diğer Kitapları

Nüshet Göksun Yener - MÜMTAZ YENER - YAŞAMI VE SANATI Nüshet Göksun Yener - MÜMTAZ YENER - YAŞAMI VE SANATI
Yeni Çıktı
GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINISBN 978-625-6942-31-8Baskı Sayısı: 1Sayfa Sayısı: 340Yayın Tarihi: Mayıs 2023 D..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Nüshet Göksun Yener - MÜZELER GÜNÜ 2022 Nüshet Göksun Yener - MÜZELER GÜNÜ 2022
Yeni Çıktı
GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINISBN 978-625-6942-30-1Baskı Sayısı: 1Sayfa Sayısı: 20Yayın Tarihi: Mayıs 2023Dili: TürkçeKitap Hakkın..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Nüshet Göksun Yener -  Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması 2021 Nüshet Göksun Yener -  Hünkar Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması 2021
Yeni Çıktı
GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINISBN 978-625-6942-29-5Baskı Sayısı: 1Sayfa Sayısı: 18Yayın Tarihi: Mayıs 2023Dili..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Nüshet Göksun Yener - ÇAĞDAŞ İKONLAR Nüshet Göksun Yener - ÇAĞDAŞ İKONLAR
Yeni Çıktı
GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINISBN 978-625-6942-27-1Baskı Sayısı: 1Sayfa Sayısı: 107Yayın Tarihi: Mayıs 2023Dili: TürkçeKitap Hakkı..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
The HANDBOOK on CANCER The HANDBOOK on CANCER
Yeni Çıktı
GOOGLE PLAY - SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINISBN 978-625-6942-26-4Baskı Sayısı: 1Sayfa Sayısı: 227Yayın Tarihi: Mayıs 2023Dili: İngilizceKitap Ha..
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL