Sürdürülebilir Yaşam

Henüz bir değerlendirme yapılmadı
  • Availability: In Stock
  • ISBN: 978-625-7047-78-4
Dijital
Durum: In Stock
52,00 TRY
# Bölüm Sayfa Fiyat
0,00 TRY
3,00 TRY
3,00 TRY
5,00 TRY
2,00 TRY
5,00 TRY
5,00 TRY
3,00 TRY
2,00 TRY
5,00 TRY
3,00 TRY
5,00 TRY
4,00 TRY
3,00 TRY
1,00 TRY
3,00 TRY
0,00 TRY

Ürün Tam Açıklaması

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................ İ

WATER AND LIFE COUPLE .................................................................................. 1

ZEKÂİ ŞEN ............................................................................................. 1

NEW PERSPECTIVES ON DOING RESPONSIBLE BUSINESS IN THE CONTEXT OF

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY ............................................................................................... 15

EKATERİNA ARABSKA ........................................................................... 15

ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN GIDA EGEMENLİĞİ VE

TARIMI ............................................................................................................ 33

MUSTAFA KAYMAKÇI ........................................................................... 33

BEBEK ÖLÜM ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: GEÇİŞ ÜLKELERİ ÜZERİNE

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ........................................................................ 63

EBRU ÇAĞLAYAN-AKAY & ZAMIRA OSKONBAEVA .................................. 63

“SLOW FISH” KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE DENİZ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK

SORUMLU TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SEFERİHİSAR

ÖRNEĞİ ............................................................................................................ 85

SAMİ SONAT ÖZDEMİR ........................................................................... 85

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK ATIK YÖNETİMİ: STRATEJİK

HEDEFLER VE UYGULAMA SONUÇLARI ............................................................ 93

ÇAĞLAR EREN AYAZ & HİKMET YAVAŞ ..................................................... 93

COVID-19 PANDEMİSİNİN İLK GÜNLERİNDE TÜRKİYE’DEKİ HEMŞİRELERİN

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SORUNLARINI DUYURMA ÇABALARI ............... 127

GÜVEN SONER .................................................................................. 127

EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARETİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:

TÜRKİYE İÇİN BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI ............................................ 133

ONUR YAĞIŞ & BURCU KILINÇ SAVRUL ................................................ 133

KARBON VERGİSİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK .................................... 149

SİMLA GÜZEL .................................................................................... 149

MADEN ATIKLARININ UÇUCU KÜLLER İLE REHABİLİTASYONU ...................... 165

DENİZ ŞANLIYÜKSEL YÜCEL & BURCU İLERİ .......................................... 165

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN EKONOMİK SORUMLULUK ...................... 175

NURDAN KUŞAT ................................................................................ 175

ii

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ: ÜRÜN

ESKİME FAZLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA... 193

İNCİ DURSUN & ELİF ARALIK & GİZEM KARATAŞ ................................... 193

TÜRKİYE’NİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİ YÖNETİMİNİN ULUSAL

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ .... 215

KÜBRA KARABELA & FEHMİ VOLKAN AKYÖN .......................................... 215

YEŞİL FİNANS.................................................................................................. 237

İ. MELİH BAŞ ..................................................................................... 237

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTUYLA COĞRAFİ İŞARETLER ................................. 241

EYLEM DURMUŞ & SEMA EZGİ YÜCEER & SİBEL TAN ............................... 241

MEDYANIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ .......................... 251

ENGİN ÇELEBİ .................................................................................... 251

İNSANA YAKIŞIR İŞ KAVRAMININ İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ ................... 259

GÜLŞEN ÇETİN AYDIN ........................................................................ 259

BELEDİYE MECLİSLERİNDE NİCEL VARLIKTAN NİTEL VARLIĞA: İHTİSAS

KOMİSYONLARINDA KADIN ÜYELER .............................................................. 283

FİLİZ TUFAN EMİNİ & ÇAĞLAR EREN AYAZ .............................................. 283

SONUÇ BİLDİRGESİ ......................................................................................... 297

BOARDS / KURULLAR ..................................................................................... 301

PROGRAM ...................................................................................................... 307

KATILIMCI LİSTESİ .......................................................................................... 325

İncelemeler

Menu