BAZI EKONOMİK ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARIN MİNERAL İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ

Henüz bir değerlendirme yapılmadı
  • Availability: In Stock
  • ISBN: 978-625-704724-1
Dijital
Durum: In Stock
12,00 TRY

Ürün Tam Açıklaması

Çift kabuklu yumuşakça türleri sucul ortamda çeşitli kirleticileri biyolojik olarak biriktiren, filtre besleyiciler oldukları ve çeşitli riskler taşıdıkları da bilinmektedir. Bu risklerden en önemlilerinden bir tanesi metallerdir. Söz konusu organizmalar filtre ettikleri sudaki materyalleri yıllar içerisinde bünyelerinde biriktirmekte dolayısıyla insanların çift kabuklu yumuşakçaları tüketmeleriyle metal toksisitesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu tür organizmalar metal kirliliğinin belirlenmesinde kullanılan indikatör organizmalar olarakta bilinmektedirler. Bundan dolayı bu tür organizmaların muhakkak mineral içerikleri yönünden izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Mineralin yanında söz konusu çift kabuklu türler vitamin ve antioksidan maddeler açısından da bünyelerinde oldukça zengin bir içeriğe sahip oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla yararlı vitamin ve antioksidan barındıran çift kabuklu yumuşakçalarda biriktiğinde toksisiteye neden olan mineral konsantrasyonları insanoğlunun tüketimi açısından oldukça önemli bir durum arz etmektedir. Bu kitapta, Marmara Denizi’nin güneyinde, aylık olarak örneklenen Mytilus galloprovincialis, Ruditapes philippinarum, Chamelea gallina ve Donax trunculus çift kabuklu yumuşakçalarının toplam mineral (Zn, Co, Cd, Pb, Ni, Mn, Cu, Se, Cr, Fe, Mg, Na, Ca, K, P, As, Hg) konsantrasyonları, serbest radikal temizleme aktivitesi ile antioksidan (α-Tokoferol ve Total karotenoid) içerikleri incelenmiştir.

İncelemeler

Menu